Greystone Special Situations Fund K/S

NORMAL
 • K/S
 • Etableret 12. jun. 2017
 • CVR 38742353

Virksomheden Greystone Special Situations Fund K/S befinder sig i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 12. juni 2017 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.069.727.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20.069.727’ DKK

> +999%

Egenkapital

234.101.023’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202220.069.727.000 DKK
2021-282.296.166 DKK
202026.588.586 DKK
2019377.373.847 DKK
2018-780.523 DKK
2017-1.854.448 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

238.863.346’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.085’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20.069.727’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  238.862.261’
  -
  -
  -
  -
  1.085’
  1.085’
  238.863.346’
  -
  139.101.023’
  -
  -
  234.101.023’
  -
  234.101.023’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Greystone Special Situations Fund K/S 12.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Krogenbergvej 15A · DK-3490 Kvistgård 07.11.2022
Sundkrogsgade 19 · DK-2100 København Ø 12.06.2017 06.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
643040 Ventureselskaber og kapitalfonde 12.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-12 12.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
0 DKK 12.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. 12.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Greystone Capital Partners GP ApS 12.06.2017
GCPGP ApS 12.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nick Jensen 30.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Greystone Special Situations Fund K/S

Krogenbergvej 15
3490 Kvistgård

CVR

38742353

Virksomhedstype

Kommanditselskab

Stiftet

12. juni 2017

P-nummer

1022573132

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643040
Ventureselskaber og kapitalfonde

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40764041

Hjemmeside

-

Formål

Kommanditselskabets formål er at foretage investeringer i virksomheder med henblik på at udvikle disse kommercielt samt al virksomhed som er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.

Registeret kapital

0 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller