Ege Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2017
 • CVR 38610406

Virksomheden Ege Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 28. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 228.221 DKK, mens den i 2022 var på 244.548 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.914 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

-36%

Egenkapital

258’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

22’ DKK

-35%

Årets resultat

202316.914 DKK
202226.423 DKK
202188.601 DKK
202033.464 DKK
201956.802 DKK
2018-13.883 DKK

Likviditetsgrad

148 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+5%
Svag

Soliditetsgrad

7 %

+30%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.919’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

228’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

3.637’ DKK

-19%

Tilgodehavende

141’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  228’
  -
  -125’
  -
  103’
  51’
  -132’
  -
  -81’
  22’
  -
  22’
  -5’
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.114’
  -
  -
  -
  664’
  3.777’
  -
  -
  -
  27’
  103’
  141’
  3.919’
  50’
  208’
  -
  -
  258’
  -
  258’
  24’
  24’
  206’
  -
  -
  -
  3.541’
  -
  -
  -
  -11’
  13’
  -
  96’
  3.919’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ege Ejendomme ApS 28.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Knud Højgaards Vej 18 · DK-7100 Vejle 04.01.2018
Junker Stranges Vej 56 · DK-7100 Vejle 28.04.2017 03.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.05.2022
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 28.04.2017 30.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-28 28.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 28.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Egeskov Pedersen 28.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Peter Dyrberg 28.12.2022
Thomas Egeskov Pedersen 28.04.2017 01.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ege Ejendomme ApS

Knud Højgaards Vej 18
7100 Vejle

CVR

38610406

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2017

P-nummer

1022407844

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb, salg, besiddelse og udlejning af ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja