SF Sales ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2017
 • CVR 38542303

Virksomheden SF Sales ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 1. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -113.061 DKK, mens den i 2021 var på -93.131 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -133.762 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-134’ DKK

-81%

Egenkapital

38’ DKK

-78%

Omsætning

-

Resultat før skat

-113’ DKK

-19%

Årets resultat

2022-133.762 DKK
2021-74.071 DKK
2020157.933 DKK
2019-80.868 DKK
2018168.438 DKK

Likviditetsgrad

201 %

-36%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

50 %

-26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

75’ DKK

-70%

Bruttofortjeneste

-113’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

75’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -113’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  1’
  0
  -113’
  -
  -113’
  -21’
  -134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  54’
  75’
  75’
  50’
  -12’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  22’
  37’
  75’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SF Sales ApS 11.03.2019
SF Sales IVS 01.04.2017 10.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Baunevej 10 · DK-3210 Vejby 22.12.2022
Baunevej 10 · DK-3210 Vejby 05.07.2021 21.12.2022
Baunevej 10 · DK-3210 Vejby 03.06.2021 04.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 01.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-12 12.04.2022
2019-03-11 11.03.2019 11.04.2022
2017-04-01 01.04.2017 10.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.03.2019
1 DKK 01.04.2017 10.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.04.2022
Selskabet tegnes af en direktør 01.04.2017 05.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Svend Elkjær Frandsen 12.04.2022
Svend Elkjær Frandsen 01.04.2017 05.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SF Sales ApS

Baunevej 10
3210 Vejby

CVR

38542303

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2017

P-nummer

1022331589

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

465100
Engroshandel med computere, ydre enheder og software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sælge software og relaterede ydelser

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-