SVEND FRANDSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. mar. 2008
 • CVR 31326869

Virksomheden SVEND FRANDSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 12. marts 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 96.667 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

+313%

Egenkapital

593’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

96’ DKK

+312%

Årets resultat

202296.667 DKK
2021-45.343 DKK
2020-190.384 DKK
2019-26.150 DKK
2018463.863 DKK
20177.071 DKK
2016-100.104 DKK
20150 DKK
2014-21.063 DKK
2013-215.709 DKK
2012-171.801 DKK

Likviditetsgrad

671 %

+624%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

86 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

690’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

652’ DKK

+465%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -13’
  115’
  102’
  96’
  -
  96’
  0
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  38’
  38’
  -
  -
  -1’
  -
  644’
  652’
  690’
  125’
  430’
  -
  -
  593’
  -
  593’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  5’
  32’
  97’
  690’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SVEND FRANDSEN HOLDING ApS 12.03.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Baunevej 10 · DK-3210 Vejby 22.12.2022
Baunevej 10 · DK-3210 Vejby 05.07.2021 21.12.2022
Baunevej 10 · DK-3210 Vejby 03.06.2021 04.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2013
999999 Uoplyst 12.03.2008 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-12 12.04.2022
2008-03-12 12.03.2008 11.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.03.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.04.2022
Selskabet tegnes af en direktør. 12.03.2008 05.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Svend Elkjær Frandsen 12.04.2022
Svend Elkjær Frandsen 12.03.2008 05.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Svend Elkjær Frandsen 12.03.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SVEND FRANDSEN HOLDING ApS

Baunevej 10
3210 Vejby

CVR

31326869

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. marts 2008

P-nummer

1014283753

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt formueadministration og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-