Moyell & Schou ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. feb. 2017
 • CVR 38456547

Virksomheden Moyell & Schou ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 23. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.798 DKK, mens den i 2021 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.879 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+29%

Egenkapital

26’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+6%

Årets resultat

2022-2.879 DKK
2021-4.070 DKK
20200 DKK
2019-4.875 DKK
2018-3.875 DKK
2017-7.920 DKK

Likviditetsgrad

137 %

-36%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

30’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  0
  -
  4’
  5’
  30’
  50’
  -24’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  4’
  -
  4’
  30’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Moyell & Schou ApS 23.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hollændervænget 30 · DK-2791 Dragør 28.10.2019
Voldmestergade 24 · DK-2100 København Ø 23.02.2017 27.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-23 23.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Schou Rasmussen 23.02.2017
Christopher Moyell Juul 23.02.2017 28.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Diget Schaadt-Jacobsen 28.10.2019 15.02.2024
Jacob Diget Schaadt-Jacobsen 28.10.2019
Carsten Schou Rasmussen 23.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Moyell & Schou ApS

Hollændervænget 30
2791 Dragør

CVR

38456547

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. februar 2017

P-nummer

1022234192

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-