MOYELL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2013
 • CVR 35470891

Virksomheden MOYELL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 30. august 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.076 DKK, mens den i 2021 var på -219.771 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.217.824 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.218’ DKK

-483%

Egenkapital

7.419’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.218’ DKK

-405%

Årets resultat

2022-1.217.824 DKK
2021317.682 DKK
20202.679.882 DKK
20191.599.027 DKK
20182.119.251 DKK
2017598.765 DKK
2016-148.413 DKK
20158.627.157 DKK
2014365.145 DKK

Likviditetsgrad

1.188 %

-60%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+77%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.873’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

+90%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.393’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -30’
  -
  -51’
  293’
  -1.459’
  -
  -1.167’
  -1.218’
  -
  -1.218’
  0
  -1.218’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  81’
  -
  81’
  -
  -
  -
  2.399’
  2.480’
  -
  -
  -
  470’
  2.077’
  5.393’
  7.873’
  80’
  7.339’
  -
  -
  7.419’
  -
  7.419’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  454’
  454’
  7.873’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MOYELL HOLDING ApS 30.08.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Voldmestergade 24 · DK-2100 København Ø 30.08.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.08.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-08-30 30.08.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.08.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.08.2013

Direktører

Navn Fra Til
Christopher Moyell Juul 30.08.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christopher Moyell Juul 30.08.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MOYELL HOLDING ApS

Voldmestergade 24
2100 København Ø

CVR

35470891

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2013

P-nummer

1018730649

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

christopherjuul@hotmail.com

Telefon

60299519

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive holdingvirksomhed og, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-