TestaViva DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2017
 • CVR 38364154

Virksomheden TestaViva DK ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i København S. De blev etableret i 24. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.459.716 DKK, mens den i 2020 var på -1.471.938 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.191.783 DKK.

Medarbejderstaben består af 47 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kenneth Krabbe. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Christian Mægbæk Madsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7.192’ DKK

-64%

Egenkapital

5.416’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5.236’ DKK

+5%

Årets resultat

2021-7.191.783 DKK
2020-4.382.188 DKK
2019-2.055.992 DKK
2018-808.405 DKK
2017-128.279 DKK

Likviditetsgrad

262 %

-19%
God

Afkastningsgrad

-59 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.667’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

7.460’ DKK

+607%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.525’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  7.460’
  -12.603’
  -14’
  -
  -5.157’
  -
  -79’
  -
  -79’
  -5.236’
  -
  -5.236’
  -1.956’
  -7.192’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -
  -
  132’
  132’
  142’
  -
  78’
  -
  -
  8.350’
  8.525’
  8.667’
  84’
  5.332’
  -
  -
  5.416’
  -
  5.416’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  361’
  2.890’
  3.251’
  8.667’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TestaViva DK ApS 24.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kigkurren 8G · DK-2300 København S 26.11.2021
Kigkurren 8D · DK-2300 København S 12.10.2020 25.11.2021
Kigkurren 8D · DK-2300 København S 17.10.2017 11.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 24.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-06 06.12.2021
2021-10-13 13.10.2021 05.12.2021
2021-03-16 16.03.2021 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
84.284 DKK 06.12.2021
81.060 DKK 16.03.2021 05.12.2021
50.000 DKK 24.01.2017 15.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 07.12.2021
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 24.01.2017 06.12.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Carsten Elmose 01.09.2022
Björn Wegener 06.12.2021
Vivian Weis Byrholt 16.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Krabbe 18.01.2021
Kenneth Krabbe 15.11.2020 15.11.2020
Michael Lauritzen 17.02.2020 18.01.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
TOPDANMARK A/S 06.12.2021
MIL Invest ApS 06.12.2021
Kå Holding ApS 01.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TestaViva DK ApS

Kigkurren 8
2300 København S

CVR

38364154

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2017

P-nummer

1022129836

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Legacy ApS
 • TestaLegal ApS

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kkr@testaviva.dk

Telefon

20203284

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle, udbyde og kommercialisere IT-løsninger der understøtter og sikrer individers forhold før og efter dødsfald samt enhver aktivitet, som står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

84.284 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

47

Reklamebeskyttelse

Nej