CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB

NORMAL
 • I/S
 • Etableret 1. nov. 2010
 • CVR 33256876

Virksomheden CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. november 2010 og er af virksomhedstypen Interessentskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 23.649.671 DKK, mens den i 2021 var på 26.337.092 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.427.104 DKK.

Medarbejderstaben består af 27 personer, hvor direktionen bl.a. består af Hans Olsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.427’ DKK

-43%

Egenkapital

13.656’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20225.427.104 DKK
20219.446.835 DKK
20206.285.273 DKK
20195.150.869 DKK
20184.834.843 DKK
20172.397.445 DKK
20162.793.687 DKK
20153.120.688 DKK
20142.543.054 DKK
20132.007.997 DKK
20122.589.313 DKK

Likviditetsgrad

263 %

-3%
God

Afkastningsgrad

27 %

-36%
God

Soliditetsgrad

70 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

19.616’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

23.650’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

5.960’ DKK

-7%

Tilgodehavende

12.609’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  23.650’
  -17.539’
  -813’
  -
  5.298’
  152’
  -22’
  -
  129’
  -
  -
  -
  -
  5.427’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  5.820’
  5.820’
  61’
  -
  -
  61’
  -
  -
  687’
  1.126’
  7.007’
  -
  3.926’
  -
  2.224’
  1.736’
  12.609’
  19.616’
  -
  13.656’
  -
  -
  13.656’
  -
  13.656’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.173’
  1.173’
  -
  -
  -
  -
  1.428’
  3.359’
  4.787’
  19.616’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB 04.07.2018
CROWE HORWATH STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB 01.11.2010 03.07.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Rygårds Allé 104 · DK-2900 Hellerup 17.11.2016
Rygårds Allé 104 · DK-2900 Hellerup 11.01.2014 16.11.2016
Strandvejen 58 · DK-2900 Hellerup 01.11.2010 10.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.12.2010
999999 Uoplyst 01.11.2010 30.11.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-07-04 04.07.2018
2014-01-11 11.01.2014 03.07.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes udadtil af direktøren eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. 11.01.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Søren Jonassen 01.12.2010
Thomas Viscovich 01.12.2010 07.08.2012
Hans Olsen 01.12.2010

Direktører

Navn Fra Til
Søren Jonassen 29.12.2022
Hans Olsen 01.11.2010
Hans Olsen 01.11.2010 29.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Jonassen 22.08.2017
Lasse Bjørn Nørgård 01.11.2010
Hans Olsen 01.11.2010 29.12.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB

Rygårds Allé 104
2900 Hellerup

CVR

33256876

Virksomhedstype

Interessentskab

Stiftet

1. november 2010

P-nummer

1016413646

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes udadtil af direktøren eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

27

Reklamebeskyttelse

Ja