Clausen Metal ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2017
 • CVR 38302760

Virksomheden Clausen Metal ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n." og har adresse i Skørping. De blev etableret i 1. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -76.223 DKK, mens den i 2020 var på -118.570 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -71.889 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-72’ DKK

+32%

Egenkapital

-358’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-92’ DKK

+32%

Årets resultat

2021-71.889 DKK
2020-105.280 DKK
2019-88.012 DKK
2018-56.262 DKK
2017-86.906 DKK

Likviditetsgrad

104 %

-85%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-31 %

+84%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-128 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

280’ DKK

+303%

Bruttofortjeneste

-76’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

636’ DKK

+79%

Tilgodehavende

141’ DKK

+103%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -76’
  -
  -
  -
  -87’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -92’
  -
  -92’
  -20’
  -72’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  139’
  -
  139’
  -
  -
  -
  -
  139’
  9’
  34’
  -
  39’
  29’
  141’
  280’
  50’
  -408’
  -
  -
  -358’
  -
  -358’
  2’
  2’
  -
  -
  501’
  -
  501’
  -
  -
  -
  -29’
  125’
  10’
  135’
  280’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Clausen Metal ApS 01.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sætervej 2C · DK-9520 Skørping 25.11.2020
Sætervej 2 · DK-9520 Skørping 01.01.2017 24.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 01.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-01 01.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mads Clausen 01.01.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mads Clausen Finans ApS 01.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Clausen 01.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Clausen Metal ApS

Sætervej 2
9520 Skørping

CVR

38302760

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2017

P-nummer

1022059099

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

259900
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

madsclausen.smed@gmail.com

Telefon

25392118

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive smedeværksted og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-