Mads Clausen Finans ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. mar. 2016
 • CVR 37800872

Virksomheden Mads Clausen Finans ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skørping. De blev etableret i 11. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -24.389 DKK, mens den i 2020 var på -27.094 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.473.761 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.474’ DKK

+60%

Egenkapital

12.777’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.925’ DKK

+55%

Årets resultat

20211.473.761 DKK
2020920.841 DKK
2019434.350 DKK
2018189.543 DKK
2017391.827 DKK
2016-23.620 DKK

Likviditetsgrad

2.797 %

+71%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.251’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13.251’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  2.088’
  -16’
  -122’
  1.949’
  1.925’
  -
  1.925’
  -451’
  1.474’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  2.780’
  13.251’
  13.251’
  50’
  11.527’
  1.200’
  -
  12.777’
  -
  12.777’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  94’
  474’
  13.251’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mads Clausen Finans ApS 11.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Sætervej 2C · DK-9520 Skørping 09.10.2017
Sætervej 2 · DK-9520 Skørping 11.03.2016 08.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.12.2016
999999 Uoplyst 11.03.2016 30.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-11 11.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 11.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mads Clausen 11.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Clausen 11.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mads Clausen Finans ApS

Sætervej 2
9520 Skørping

CVR

37800872

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. marts 2016

P-nummer

1021514191

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kapitalforvaltning og i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-