Filmtalent Animation & Games ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2016
 • CVR 38281895

Virksomheden Filmtalent Animation & Games ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Viborg. De blev etableret i 14. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -13.936 DKK, mens den i 2020 var på 13.946 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.850 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

-243%

Egenkapital

51’ DKK

-23%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

-211%

Årets resultat

2021-14.850 DKK
202010.413 DKK
201917.745 DKK
2018-7.422 DKK
2017-5.100 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-20 %

-575%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

+268%
God

Overskudsgrad

-

Balance

71’ DKK

-79%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-200%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -15’
  -
  -15’
  -
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  -
  71’
  50’
  1’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  7’
  3’
  20’
  71’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Filmtalent Animation & Games ApS 14.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kasernevej 5 · DK-8800 Viborg 20.04.2022
Kasernevej 8 · DK-8800 Viborg 14.12.2016 19.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 14.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-14 14.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jeanette Reutzer 01.06.2020
Signe Lund Juhler 14.12.2016 01.06.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Fonden Filmtalent 14.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ellen Birgitte Riis 14.12.2016
Morten Harpøth Thorning 14.12.2016
Line Barfod 14.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Filmtalent Animation & Games ApS

Kasernevej 5
8800 Viborg

CVR

38281895

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2016

P-nummer

1022036323

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er i form af en socialøkonomisk virksomhed, at arbejde for udbredelsen af ogat styrke betingelserne for talentudvikling indenfor animation og spil i Danmark i samarbejde med Open Workshop og The Animation Workshop. Selskabet skal sikre, styrke og udnytte at der i Danmark findes produktionsbetingelser, støttebetingelser og netværk, der bidrager specifikt til talentudvikling på animations- og spilområdet. Selskabets formål er ydermere at sikre sammenhængskraft og synergi mellem talentudviklingen for hhv. live action og animation. Der indgås en samarbejdsaftale mellem Selskabet og Open Workshop og The Animation Workshop/VIA  UC, hvori det aftales nærmere, hvordan samarbejdet skal foregå. Samarbejdsaftalen revurderes hvert år.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller