Boss Hoss Scandinavia ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2016
 • CVR 38277588

Virksomheden Boss Hoss Scandinavia ApS befinder sig i branchen "Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 21. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.083.241 DKK, mens den i 2022 var på 188.731 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.139.060 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.139’ DKK

-975%

Egenkapital

-1.291’ DKK

-750%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.139’ DKK

-975%

Årets resultat

2023-1.139.060 DKK
2022130.122 DKK
2021-78.301 DKK
2020-16.181 DKK
2019-29.494 DKK
2018-169.793 DKK
2017-38.147 DKK

Likviditetsgrad

41 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-120 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-143 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

901’ DKK

-50%

Bruttofortjeneste

-1.083’ DKK

-674%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

901’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1.083’
  -
  -
  -
  -1.083’
  -
  -56’
  -
  -56’
  -1.139’
  -
  -1.139’
  -
  -1.139’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  450’
  -
  -
  -
  451’
  901’
  901’
  50’
  -1.341’
  -
  -
  -1.291’
  -
  -1.291’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  680’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.192’
  901’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Boss Hoss Scandinavia ApS 21.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Høvej 57 · DK-8200 Aarhus N 14.05.2024
Høvej 57 · DK-8200 Aarhus N 23.04.2024 13.05.2024
Høvej 57 · DK-8200 Aarhus N 25.01.2024 22.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 21.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-28 28.11.2017
2016-12-21 21.12.2016 27.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør 21.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Glenn Hass Møllerskov 21.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Glenn Hass Møllerskov 21.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Boss Hoss Scandinavia ApS

Høvej 57
8200 Aarhus N

CVR

38277588

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2016

P-nummer

1022031356

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

454000
Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for salg og import af MC og drift af værksted samt dermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-