DANSK NY INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. feb. 2013
 • CVR 35041230

Virksomheden DANSK NY INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 12. februar 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.920 DKK, mens den i 2022 var på -9.815 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -112.679 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-113’ DKK

-157%

Egenkapital

-1.116’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-113’ DKK

-163%

Årets resultat

2023-112.679 DKK
2022198.650 DKK
202118.305 DKK
2020249.535 DKK
2019-1.728.421 DKK
201864.318 DKK
2017240.015 DKK
2016-55.469 DKK
2015-64.608 DKK
2014-

Likviditetsgrad

0 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3.728 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-63.569 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -60’
  -
  -65’
  10’
  -43’
  -1.139’
  -1.172’
  -113’
  -
  -113’
  -
  -113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  80’
  -1.196’
  -
  -
  -1.116’
  -
  -1.116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.117’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANSK NY INVEST ApS 12.02.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Høvej 57 · DK-8200 Aarhus N 14.05.2024
Høvej 57 · DK-8200 Aarhus N 23.04.2024 13.05.2024
Høvej 57 · DK-8200 Aarhus N 25.01.2024 22.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.03.2013
999999 Uoplyst 12.02.2013 11.03.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-20 20.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.02.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Glenn Hass Møllerskov 12.02.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Glenn Hass Møllerskov 12.02.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANSK NY INVEST ApS

Høvej 57
8200 Aarhus N

CVR

35041230

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. februar 2013

P-nummer

1018267795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BOSS HOSS DANMARK ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-