Dan Arvad ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2016
 • CVR 38272942

Virksomheden Dan Arvad ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 20. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -54.213 DKK, mens den i 2022 var på -60.093 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.890.028 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.890’ DKK

+748%

Egenkapital

10.093’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.890’ DKK

+748%

Årets resultat

20231.890.028 DKK
2022-291.640 DKK
20212.258.843 DKK
2020618.162 DKK
20194.552.858 DKK
20181.212.663 DKK
20171.165.942 DKK

Likviditetsgrad

824 %

-99%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.171’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

-54’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.878’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -54’
  -
  -
  -
  -54’
  725’
  -11’
  -
  715’
  1.890’
  -
  1.890’
  0
  1.890’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.293’
  2.293’
  -
  -
  -
  -
  1.259’
  8.878’
  11.171’
  50’
  8.991’
  400’
  -
  10.093’
  -
  10.093’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  1.077’
  11.171’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dan Arvad ApS 20.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Th. Nielsens Gade 17 · DK-7400 Herning 15.03.2020
Møllegaarden 269 · DK-6933 Kibæk 20.12.2016 14.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-20 20.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 20.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Dan Arvad Christiansen 20.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Arvad Christiansen 20.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dan Arvad ApS

Th. Nielsens Gade 17
7400 Herning

CVR

38272942

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2016

P-nummer

1022026425

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje anparter i associerede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja