Elektro Service Dronninglund ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2016
 • CVR 38269720

Virksomheden Elektro Service Dronninglund ApS befinder sig i branchen "Reparation af elektrisk udstyr" og har adresse i Dronninglund. De blev etableret i 20. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 58.442 DKK, mens den i 2022 var på -19.366 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 44.656 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

45’ DKK

+370%

Egenkapital

95’ DKK

+89%

Omsætning

-

Resultat før skat

57’ DKK

+390%

Årets resultat

202344.656 DKK
2022-16.524 DKK
202118.612 DKK
20204.992 DKK
201926.879 DKK
2018-14.239 DKK
2017-19.597 DKK

Likviditetsgrad

155 %

+32%
God

Afkastningsgrad

22 %

+480%
God

Soliditetsgrad

35 %

+138%
God

Overskudsgrad

-

Balance

267’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

58’ DKK

+402%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

267’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  58’
  -
  -
  -
  58’
  -
  -2’
  -
  -2’
  57’
  -
  57’
  -12’
  45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  99’
  68’
  5’
  -
  96’
  267’
  267’
  50’
  45’
  -
  -
  95’
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  172’
  267’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Elektro Service Dronninglund ApS 20.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Bødkervej 1 · DK-9330 Dronninglund 20.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
331400 Reparation af elektrisk udstyr 20.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-20 20.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Per Søndergaard Nielsen 20.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Søndergaard Nielsen 20.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Elektro Service Dronninglund ApS

Bødkervej 1
9330 Dronninglund

CVR

38269720

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2016

P-nummer

1022023183

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

331400
Reparation af elektrisk udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er reparation og engros salg af elektrisk udstyr, samt deraf beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-