PN HOLDING AF 15. MARTS 2014 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2014
 • CVR 35810773

Virksomheden PN HOLDING AF 15. MARTS 2014 ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dronninglund. De blev etableret i 15. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -14.500 DKK, mens den i 2020 var på -10.950 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 415.251 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

415’ DKK

-54%

Egenkapital

2.904’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

411’ DKK

-55%

Årets resultat

2021415.251 DKK
2020908.366 DKK
2019181.358 DKK
2018483.125 DKK
2017-379.325 DKK
2016434.450 DKK
2015-150.671 DKK
2014-75.264 DKK

Likviditetsgrad

178 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.237’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

593’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -7’
  433’
  426’
  411’
  -
  411’
  -
  415’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.644’
  -
  -
  2.644’
  2.644’
  -
  -
  540’
  -
  4’
  593’
  3.237’
  80’
  1.628’
  57’
  -
  2.904’
  -
  2.904’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  -
  -
  8’
  237’
  333’
  3.237’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PN HOLDING AF 15. MARTS 2014 ApS 15.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Bødkervej 1 · DK-9330 Dronninglund 15.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 15.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-15 15.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Per Søndergaard Nielsen 15.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Søndergaard Nielsen 15.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PN HOLDING AF 15. MARTS 2014 ApS

Bødkervej 1  - 3
9330 Dronninglund

CVR

35810773

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2014

P-nummer

1019242877

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe og sælge værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej