Vinupplevelser ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2016
 • CVR 38268767

Virksomheden Vinupplevelser ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med drikkevarer" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 19. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 192.141 DKK, mens den i 2021 var på 285.913 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 52.554 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

-77%

Egenkapital

580’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

69’ DKK

-76%

Årets resultat

202252.554 DKK
2021225.239 DKK
202052.564 DKK
2019213.010 DKK
2018181.138 DKK
201794.213 DKK

Likviditetsgrad

140 %

+8%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

-24%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

29 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.030’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

192’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.030’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  192’
  -
  -
  -
  192’
  -
  -123’
  -
  -123’
  69’
  -
  69’
  -
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.278’
  161’
  -
  261’
  327’
  2.030’
  2.030’
  50’
  363’
  167’
  -
  580’
  -
  580’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  337’
  -
  456’
  -
  445’
  212’
  1.450’
  2.030’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vinupplevelser ApS 19.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hf. Rosenvang 19 · DK-2700 Brønshøj 19.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
472500 Detailhandel med drikkevarer 19.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-19 19.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Hans Jonas Jagusch 19.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Lyng 19.12.2016
Hans Jonas Jagusch 19.12.2016
Mikael Peter Martin Ekeblom 19.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vinupplevelser ApS

Hf. Rosenvang 19
2700 Brønshøj

CVR

38268767

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2016

P-nummer

1022022225

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

472500
Detailhandel med drikkevarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonas@vinupplevelser.se

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel med vin og aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-