TKS Scandinavia ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2016
 • CVR 38074881

Virksomheden TKS Scandinavia ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i København K. De blev etableret i 26. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -91.744 DKK, mens den i 2021 var på -86.628 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -451.378 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Uwe Christian Köhnen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-451’ DKK

-27%

Egenkapital

-5.386’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-451’ DKK

-27%

Årets resultat

2022-451.378 DKK
2021-354.617 DKK
2020-1.996.724 DKK
2019-859.099 DKK
2018-574.417 DKK
2017-1.285.130 DKK

Likviditetsgrad

131 %

+543%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-7.532 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

72’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

-92’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

5.458’ DKK

+12%

Tilgodehavende

64’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -92’
  -85’
  -
  -
  -
  -
  -282’
  -
  -282’
  -451’
  -
  -451’
  -
  -451’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  51’
  64’
  72’
  250’
  -5.636’
  -
  -
  -5.386’
  -
  -5.386’
  -
  -
  -
  -
  5.409’
  -
  5.409’
  -
  -
  -
  -
  49’
  -
  49’
  72’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TKS Scandinavia ApS 26.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Store Kongensgade 40H · DK-1264 København K 06.09.2021
Strandgade 4A · DK-1401 København K 02.11.2016 05.09.2021
Frederiksholms Kanal 20 · DK-1220 København K 26.09.2016 01.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 29.12.2016
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 26.09.2016 28.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-29 29.12.2016
2016-09-26 26.09.2016 28.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 26.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Holtoug Willumsen 26.09.2016 31.08.2017
Thomas Willumsen 26.09.2016 31.08.2017
Uwe Christian Köhnen 26.09.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
TKS Gmbh 26.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TKS Scandinavia ApS

Store Kongensgade 40
1264 København K

CVR

38074881

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2016

P-nummer

1021823364

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henriette.moesby@roedl.com

Telefon

70200074

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ingeniør og entreprenørvirksomhed, med udvikling og design af totalløsninger samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-