PSI 42 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2016
 • CVR 38055496

Virksomheden PSI 42 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 3. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.931 DKK, mens den i 2021 var på -472 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.531.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9.531’ DKK

> +999%

Egenkapital

9.474’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

9.547’ DKK

> +999%

Årets resultat

20229.531.000 DKK
2021-1.819 DKK
2020-1.826 DKK
2019-2.623 DKK
2018-3.991 DKK
201784.268 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+82%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.514’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

41’ DKK

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  90’
  -5’
  -
  85’
  9.547’
  -
  9.547’
  -
  9.531’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  394’
  -
  9.514’
  50’
  9.309’
  114’
  -
  9.474’
  -
  9.474’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  16’
  5’
  2’
  24’
  9.514’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PSI 42 Holding ApS 03.10.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vingårdsgade 27 · DK-9000 Aalborg 19.11.2018
Kronen 43 · DK-9260 Gistrup 03.10.2016 18.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-03 03.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Peter Simonsen 03.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Simonsen 03.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PSI 42 Holding ApS

Vingårdsgade 27
9000 Aalborg

CVR

38055496

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2016

P-nummer

1021800879

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-