TheLaunch.Team ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. sep. 2016
 • CVR 37979678

Virksomheden TheLaunch.Team ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 3. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.729.733 DKK, mens den i 2021 var på 267.222 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 531.745 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thor Dandanell Mønsted.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

532’ DKK

+145%

Egenkapital

575’ DKK

+533%

Omsætning

-

Resultat før skat

682’ DKK

+214%

Årets resultat

2022531.745 DKK
2021217.051 DKK
2020-188.300 DKK
201940.081 DKK
2018-43.115 DKK
201713.737 DKK

Likviditetsgrad

287 %

+61%
God

Afkastningsgrad

71 %

+10%
God

Soliditetsgrad

59 %

+119%
God

Overskudsgrad

-

Balance

970’ DKK

+189%

Bruttofortjeneste

1.730’ DKK

+547%

Gældsforpligtelser

395’ DKK

+62%

Tilgodehavende

970’ DKK

+189%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.730’
  -896’
  -63’
  -
  688’
  -
  -7’
  -
  -7’
  682’
  -
  682’
  -150’
  532’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  246’
  -
  499’
  225’
  970’
  970’
  40’
  535’
  -
  -
  575’
  -
  575’
  -
  -
  -
  -
  57’
  -
  57’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  338’
  970’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TheLaunch.Team ApS 29.09.2021
Mønsted & Partners IVS 03.09.2016 28.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Klostervej 35 · DK-3400 Hillerød 05.02.2022
Baunehøj 33 · DK-3250 Gilleleje 21.01.2020 04.02.2022
Kringelholm 118 · DK-3250 Gilleleje 03.09.2016 20.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 03.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-29 29.09.2021
2016-09-03 03.09.2016 28.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.09.2021
1.000 DKK 03.09.2016 28.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene. 03.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thor Dandanell Mønsted 03.09.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Meloneras Holding ApS 03.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thor Dandanell Mønsted 03.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TheLaunch.Team ApS

Klostervej 35
3400 Hillerød

CVR

37979678

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. september 2016

P-nummer

1021717319

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulentforretning.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-