NoiseAway ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2016
 • CVR 37968234

Virksomheden NoiseAway ApS befinder sig i branchen "Webportaler" og har adresse i Otterup. De blev etableret i 30. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 208.910 DKK, mens den i 2021 var på 80.387 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 162.027 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

162’ DKK

+163%

Egenkapital

673’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

208’ DKK

+163%

Årets resultat

2022162.027 DKK
202161.580 DKK
2020158.440 DKK
2019196.620 DKK
201822.961 DKK
201771.850 DKK

Likviditetsgrad

466 %

+64%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

79 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

858’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

209’ DKK

+160%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

858’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  209’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  2’
  208’
  -
  208’
  -46’
  162’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  262’
  65’
  0
  531’
  858’
  858’
  50’
  623’
  -
  -
  673’
  -
  673’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  -
  184’
  858’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NoiseAway ApS 08.02.2018
NoiseAway IVS 30.08.2016 07.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hjorslevvej 31 · DK-5450 Otterup 06.10.2020
Lisevej 10 · DK-5270 Odense N 30.08.2016 05.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
631200 Webportaler 27.01.2017
999999 Uoplyst 30.08.2016 26.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-08 08.02.2018
2016-08-30 30.08.2016 07.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.02.2018
1 DKK 30.08.2016 07.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 30.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rikke Bach Guldbrand 30.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rikke Bach Guldbrand 30.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NoiseAway ApS

Hjorslevvej 31
5450 Otterup

CVR

37968234

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2016

P-nummer

1021705167

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631200
Webportaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@noiseaway.net

Telefon

23840408

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med internethandel og konsulentydelser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-