NoiseAway Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. aug. 2016
 • CVR 37965057

Virksomheden NoiseAway Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Otterup. De blev etableret i 28. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.437 DKK, mens den i 2021 var på -3.757 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 158.173 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

158’ DKK

+167%

Egenkapital

651’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

+177%

Årets resultat

2022158.173 DKK
202159.199 DKK
2020155.341 DKK
2019192.323 DKK
201817.969 DKK
201767.950 DKK

Likviditetsgrad

67 %

-10%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

719’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  162’
  162’
  157’
  -
  157’
  -1’
  158’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  673’
  -
  -
  673’
  673’
  -
  -
  -
  -
  4’
  46’
  719’
  50’
  -73’
  -
  -
  651’
  -
  651’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  -
  -
  3’
  -
  68’
  719’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NoiseAway Holding ApS 08.02.2018
NoiseAway Holding IVS 28.08.2016 07.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hjorslevvej 31 · DK-5450 Otterup 07.09.2020
Lisevej 10 · DK-5270 Odense N 28.08.2016 06.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-08 08.02.2018
2016-08-28 28.08.2016 07.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.02.2018
1 DKK 28.08.2016 07.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rikke Bach Guldbrand 28.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rikke Bach Guldbrand 28.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NoiseAway Holding ApS

Hjorslevvej 31
5450 Otterup

CVR

37965057

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. august 2016

P-nummer

1021701315

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@noiseaway.net

Telefon

23840408

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-