jipHost ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. aug. 2016
 • CVR 37947598

Virksomheden jipHost ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 19. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 46.029 DKK, mens den i 2021 var på 27.859 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.245 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+463%

Egenkapital

67’ DKK

+4%

Omsætning

66’ DKK

+23%

Resultat før skat

3’ DKK

+487%

Årets resultat

20222.245 DKK
2021399 DKK
20205.207 DKK
2019-13.455 DKK
20188.804 DKK
201713.906 DKK

Likviditetsgrad

77 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

2 %

+348%
Svag

Soliditetsgrad

43 %

-16%
God

Overskudsgrad

4 %

+348%
Tilfredsst.

Balance

156’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

46’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

69’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  66’
  46’
  -
  -
  -
  3’
  -
  0
  -
  0
  3’
  -
  3’
  -1’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  87’
  50’
  4’
  -
  9’
  4’
  69’
  156’
  50’
  17’
  -
  -
  67’
  -
  67’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  -
  -
  -
  13’
  -
  89’
  156’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
jipHost ApS 19.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Åløkkevej 60 · DK-5800 Nyborg 03.06.2023
Åløkkevej 60 · DK-5800 Nyborg 30.05.2023 02.06.2023
Nymarksvej 56 · DK-5800 Nyborg 22.10.2018 29.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 19.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-19 19.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 19.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Knud Jørgen Skoglund Hansen 19.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Knud Jørgen Skoglund Hansen 22.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

jipHost ApS

Åløkkevej 60
5800 Nyborg

CVR

37947598

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. august 2016

P-nummer

1021680911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@jip.host

Telefon

63108868

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med databehandling, hjemmesideløsninger og service, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-