jipHolding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. aug. 2016
 • CVR 37947121

Virksomheden jipHolding ApS befinder sig i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser" og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 19. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.235 DKK, mens den i 2021 var på 3.850 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.091 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

+36%

Egenkapital

97’ DKK

+4%

Omsætning

14’ DKK

+37%

Resultat før skat

5’ DKK

+36%

Årets resultat

20224.091 DKK
20213.014 DKK
20208.248 DKK
201922.930 DKK
20181.882 DKK
20177.110 DKK

Likviditetsgrad

139 %

-12%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+17%
Svag

Soliditetsgrad

56 %

-11%
God

Overskudsgrad

36 %

-1%
God

Balance

172’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

75’ DKK

+38%

Tilgodehavende

103’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  14’
  5’
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  3’
  3’
  5’
  -
  5’
  -1’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  -
  -
  69’
  69’
  24’
  -
  76’
  -
  2’
  103’
  172’
  50’
  47’
  -
  -
  97’
  -
  97’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  172’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
jipHolding ApS 19.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrevoldgade 44 · DK-5800 Nyborg 23.01.2024
Vesterhavnen 15 · DK-5800 Nyborg 30.05.2023 22.01.2024
Nymarksvej 56 · DK-5800 Nyborg 22.10.2018 29.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 19.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-19 19.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 19.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Knud Jørgen Skoglund Hansen 19.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Knud Jørgen Skoglund Hansen 19.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

jipHolding ApS

Nørrevoldgade 44
5800 Nyborg

CVR

37947121

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. august 2016

P-nummer

1021680482

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

821100
Kombinerede administrationsserviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@jip.host

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, at foretage koncernrelaterede administrative opgaver samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-