HRM-Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. aug. 2016
 • CVR 37935492

Virksomheden HRM-Consult ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 2. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -49.330 DKK, mens den i 2021 var på 116.109 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.405 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-60’ DKK

-153%

Egenkapital

231’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-52’ DKK

Årets resultat

2022-60.405 DKK
2021113.362 DKK
2020-33.728 DKK
2019-43.654 DKK
2018108.427 DKK
2017143.834 DKK

Likviditetsgrad

115 %

-9%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

13 %

-36%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.739’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-49’ DKK

-142%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.739’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -52’
  -
  -52’
  -8’
  -60’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.391’
  -
  155’
  188’
  1.739’
  1.739’
  50’
  181’
  -
  -
  231’
  -
  231’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.472’
  36’
  1.508’
  1.739’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HRM-Consult ApS 08.03.2018
HRM-Consult IVS 02.08.2016 07.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Evertvej 23 · DK-4040 Jyllinge 02.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 02.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-08 08.03.2018
2016-08-02 02.08.2016 07.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.03.2018
3.000 DKK 02.08.2016 07.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 02.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Hanna Kjettrup 02.08.2016
Martin Boje 02.08.2016
Rikke Munk 02.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanna Kjettrup 02.08.2016
Martin Boje 02.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HRM-Consult ApS

Evertvej 23
4040 Jyllinge

CVR

37935492

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. august 2016

P-nummer

1021667672

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at fokus på IT, og aktiviteter som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja