Boje Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2016
 • CVR 37916382

Virksomheden Boje Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 1. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.854 DKK, mens den i 2021 var på -6.859 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 266.949 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

267’ DKK

+342%

Egenkapital

972’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

267’ DKK

+342%

Årets resultat

2022266.949 DKK
202160.456 DKK
2020372.088 DKK
2019-450.194 DKK
2018237.142 DKK
2017733.188 DKK

Likviditetsgrad

96 %

-3%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.163’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

184’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  1’
  0
  -
  1’
  267’
  -
  267’
  -
  267’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  896’
  -
  -
  979’
  979’
  -
  -
  -
  184’
  0
  184’
  1.163’
  40’
  -90’
  115’
  -
  972’
  -
  972’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  187’
  -
  -
  -
  -
  -
  192’
  1.163’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Boje Holding ApS 05.10.2021
Boje Holding IVS 01.08.2016 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Evertvej 23 · DK-4040 Jyllinge 01.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-05 05.10.2021
2016-08-01 01.08.2016 04.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2021
1 DKK 01.08.2016 04.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 01.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Micklos Lødsen Boje Jeppesen 01.01.2022
Martin Boje 01.08.2016 30.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Micklos Lødsen Boje Jeppesen 01.01.2021
Micky Lødsen Boje Jeppesen 01.01.2021
Martin Boje 01.08.2016 01.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Boje Holding ApS

Evertvej 23
4040 Jyllinge

CVR

37916382

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2016

P-nummer

1021644494

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin.boje@edbsen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at det ejer aktier eller anparter i andre selskaber

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-