Søren Garde Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2016
 • CVR 37838578

Virksomheden Søren Garde Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 30. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.771 DKK, mens den i 2022 var på -6.766 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 523.707 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

524’ DKK

-65%

Egenkapital

5.903’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

518’ DKK

-65%

Årets resultat

2023523.707 DKK
20221.498.607 DKK
20211.043.272 DKK
2020534.398 DKK
2019262.267 DKK
2018132.484 DKK
2017177.623 DKK
20161.002.915 DKK

Likviditetsgrad

2.562 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-71%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.952’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.249’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -8’
  536’
  528’
  518’
  -
  518’
  -5’
  524’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.703’
  -
  -
  4.703’
  4.703’
  -
  -
  183’
  -
  842’
  1.249’
  5.952’
  50’
  3.540’
  -
  -
  5.903’
  -
  5.903’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  49’
  5.952’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Søren Garde Holding ApS 30.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Juulsbakke 6C · DK-8400 Ebeltoft 18.10.2021
Voldbyvej 8B · DK-8450 Hammel 30.06.2016 17.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2022
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2021 31.12.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020 31.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-30 30.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Søren Garde 30.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Garde 30.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Søren Garde Holding ApS

Juulsbakke 6
8400 Ebeltoft

CVR

37838578

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2016

P-nummer

1021554452

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sga@garderaad.dk

Telefon

22234755

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og aktier, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller