MHN-Havdrup udlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2016
 • CVR 37779962

Virksomheden MHN-Havdrup udlejning ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Havdrup. De blev etableret i 1. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 152.087 DKK, mens den i 2022 var på 115.260 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.688 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

23’ DKK

+81%

Egenkapital

520’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

29’ DKK

+80%

Årets resultat

202322.688 DKK
202212.566 DKK
20217.605 DKK
2020210.301 DKK
2019101.077 DKK
2018116.102 DKK
2017-5.069 DKK
2016-105.608 DKK

Likviditetsgrad

2 %

+156%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+31%
Svag

Soliditetsgrad

14 %

+4%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.701’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

152’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

3.178’ DKK

0%

Tilgodehavende

25’ DKK

+174%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  152’
  -
  -
  -
  152’
  0
  -123’
  -
  -123’
  29’
  -
  29’
  -7’
  23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.676’
  -
  -
  -
  -
  3.676’
  -
  -
  -
  -
  20’
  25’
  3.701’
  50’
  470’
  -
  -
  520’
  -
  520’
  2’
  2’
  2.105’
  -
  -
  -
  2.137’
  938’
  -
  -
  -
  12’
  -
  1.041’
  3.701’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MHN-Havdrup udlejning ApS 01.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Salbjergvej 23 · DK-4622 Havdrup 19.02.2024
Hedevænget 18 · DK-4622 Havdrup 01.06.2016 18.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.08.2016
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.06.2016 31.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-01 01.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Holmberg Nielsen 01.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Holmberg Nielsen 01.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MHN-Havdrup udlejning ApS

Salbjergvej 23
4622 Havdrup

CVR

37779962

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2016

P-nummer

1021488360

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom og driftsmidler.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-