MN Havdrup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. nov. 2015
 • CVR 37376639

Virksomheden MN Havdrup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Havdrup. De blev etableret i 22. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.195 DKK, mens den i 2021 var på -280 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 621.177 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

621’ DKK

> +999%

Egenkapital

2.411’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

616’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022621.177 DKK
202118.221 DKK
2020223.812 DKK
2019122.727 DKK
2018765.064 DKK
2017100.241 DKK
2016-218.673 DKK

Likviditetsgrad

67 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.494’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

724’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -38’
  23’
  -15’
  616’
  -
  616’
  -
  621’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.770’
  -
  -
  2.770’
  2.770’
  -
  -
  541’
  0
  1’
  724’
  3.494’
  50’
  971’
  118’
  -
  2.411’
  -
  2.411’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  893’
  -
  -
  -
  7’
  -
  1.084’
  3.494’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MN Havdrup Holding ApS 22.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Salbjergvej 23 · DK-4622 Havdrup 19.02.2024
Hedevænget 18 · DK-4622 Havdrup 22.11.2015 18.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-22 22.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 22.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Holmberg Nielsen 22.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Holmberg Nielsen 22.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MN Havdrup Holding ApS

Salbjergvej 23
4622 Havdrup

CVR

37376639

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. november 2015

P-nummer

1021066962

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed som holdingselskab, herunder at eje anparter eller aktier.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-