LC Kjellerup aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2016
 • CVR 37770604

Virksomheden LC Kjellerup aps befinder sig i branchen "Sportsklubber" og har adresse i Kjellerup. De blev etableret i 2. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 393.882 DKK, mens den i 2022 var på 366.657 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.344 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Sven Erik Iversen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+192%

Egenkapital

403’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

71’ DKK

+183%

Årets resultat

202355.344 DKK
202218.979 DKK
202184.501 DKK
202055.147 DKK
2019204.088 DKK
2018113.344 DKK
2017141.662 DKK
20164.622 DKK

Likviditetsgrad

616 %

+42%
God

Afkastningsgrad

14 %

+198%
God

Soliditetsgrad

84 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

482’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

394’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

369’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  394’
  -290’
  -38’
  -
  65’
  7’
  0
  -
  6’
  71’
  -
  71’
  -16’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  -
  -
  44’
  44’
  113’
  7’
  -
  192’
  -
  152’
  369’
  482’
  125’
  278’
  -
  -
  403’
  -
  403’
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  23’
  60’
  482’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LC Kjellerup aps 02.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Bryggerstræde 9 · DK-8620 Kjellerup 05.02.2018
Skaglen 43 · DK-8800 Viborg 02.06.2016 04.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
931200 Sportsklubber 02.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-02 02.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Sven Erik Iversen 02.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sven Erik Iversen 02.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LC Kjellerup aps

Bryggerstræde 9
8620 Kjellerup

CVR

37770604

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2016

P-nummer

1021477776

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931200
Sportsklubber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

svenerikiversen@hotmail.com

Telefon

28998661

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med drift af fitnesscenter samt aktiviteter indenfor fysisk velvære samt aktiviteter i tilknytning hertil. (hovedbranchekode 931200)

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-