IVERSCHULTZE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2007
 • CVR 30555686

Virksomheden IVERSCHULTZE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Viborg. De blev etableret i 27. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 31.369 DKK, mens den i 2022 var på 72.928 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 300.048 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Sven Erik Iversen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

300’ DKK

+211%

Egenkapital

1.128’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

371’ DKK

+208%

Årets resultat

2023300.048 DKK
2022-271.166 DKK
2021-66.919 DKK
2020582.381 DKK
2019407.378 DKK
201879.149 DKK
2017103.862 DKK
2016-165.213 DKK
2015-94.291 DKK
2014275.838 DKK
2013-26.303 DKK
201225.029 DKK

Likviditetsgrad

258 %

+49%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.589’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

31’ DKK

-57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.187’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  31’
  -74’
  -
  -
  -43’
  376’
  -17’
  55’
  413’
  371’
  -
  371’
  -71’
  300’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  403’
  -
  -
  403’
  403’
  -
  -
  -
  -
  396’
  1.187’
  1.589’
  125’
  611’
  115’
  -
  1.128’
  -
  1.128’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  192’
  -
  -
  -
  10’
  50’
  461’
  1.589’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IVERSCHULTZE ApS 27.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Skaglen 43 · DK-8800 Viborg 10.03.2009
Østervænget 3 · DK-8800 Viborg 27.06.2007 09.03.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 11.04.2011
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 08.02.2011 10.04.2011
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 12.11.2010 07.02.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-04-01 01.04.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.04.2011

Direktører

Navn Fra Til
Sven Erik Iversen 27.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sven Erik Iversen 27.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IVERSCHULTZE ApS

Skaglen 43
8800 Viborg

CVR

30555686

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2007

P-nummer

1013409397

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • SEI INDRETNING ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

svenerikiversen@hotmail.com

Telefon

86672023

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning, herunder investering I værdipapirer mm

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-