Botik Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2016
 • CVR 37743763

Virksomheden Botik Aps befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 15. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -24.252 DKK, mens den i 2021 var på -34.570 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.947 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand René Andreasen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

+44%

Egenkapital

929’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

+47%

Årets resultat

2022-11.947 DKK
2021-21.466 DKK
2020-307.641 DKK
20191.135.876 DKK
201857.388 DKK
2017100.092 DKK
2016-73.185 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.157’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  11’
  -2’
  -
  10’
  -15’
  -
  -15’
  -3’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.150’
  4’
  1’
  -
  1.157’
  50’
  879’
  -
  -
  929’
  -
  929’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -3’
  219’
  -
  228’
  1.157’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Botik Aps 01.11.2022
Botik Ejendomme Aps 15.05.2016 31.10.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Åskrænten 20 · DK-3600 Frederikssund 23.04.2024
Åskrænten 20 · DK-3600 Frederikssund 15.05.2016 22.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.11.2016
682030 Anden udlejning af boliger 15.05.2016 31.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-01 01.11.2022
2016-05-15 15.05.2016 31.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Bestyrelsen 15.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
René Andreasen 22.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Andreasen 01.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Botik Aps

Åskrænten 20
3600 Frederikssund

CVR

37743763

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2016

P-nummer

1021445157

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Botik E-handel Aps

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@botik.dk

Telefon

22625862

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er udlejning og investering i Ejendomme

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Bestyrelsen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-