RA CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2004
 • CVR 26988977

Virksomheden RA CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 23. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.891.968 DKK, mens den i 2021 var på 1.095.968 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 111.961 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af René Andreasen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

112’ DKK

-84%

Egenkapital

925’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

241’ DKK

-73%

Årets resultat

2022111.961 DKK
2021702.907 DKK
2020-1.157.442 DKK
2019-83.954 DKK
2018142.147 DKK
2017147.240 DKK
201648.988 DKK
2015807.086 DKK
2014142.507 DKK
2013948.571 DKK
2012-660.113 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

48 %

+126%
God

Soliditetsgrad

35 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.609’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

1.892’ DKK

+73%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.892’
  -604’
  -36’
  -
  1.252’
  -
  -1.011’
  -
  -1.011’
  241’
  -
  241’
  -129’
  112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  125’
  125’
  -
  355’
  6’
  -
  383’
  -
  2.609’
  125’
  682’
  118’
  -
  925’
  -
  925’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.148’
  -
  -
  54’
  24’
  -
  1.684’
  2.609’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RA CONSULTING ApS 23.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Åskrænten 20 · DK-3600 Frederikssund 23.04.2024
Åskrænten 20 · DK-3600 Frederikssund 01.01.2007 22.04.2024
Åskrænten 20 · DK-3600 Frederikssund 23.06.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 09.11.2011
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 08.11.2011
741490 Anden virksomhedsrådgivning 23.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-01 01.11.2022
2004-06-23 23.06.2004 31.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.06.2004

Direktører

Navn Fra Til
René Andreasen 23.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Andreasen 01.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RA CONSULTING ApS

Åskrænten 20
3600 Frederikssund

CVR

26988977

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2004

P-nummer

1010652614

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • RA E-handel Aps

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-