CARL HASSING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 28. jun. 1971
 • CVR 37668613

Virksomheden CARL HASSING A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 28. juni 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 19.409.059 DKK, mens den i 2020 var på 18.007.537 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.774.051 DKK.

Medarbejderstaben består af 37 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ole Damgaard. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ole Kronholm.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.774’ DKK

+60%

Egenkapital

15.482’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.567’ DKK

+60%

Årets resultat

20212.774.051 DKK
20201.736.589 DKK
20191.377.769 DKK
20181.361.495 DKK
20171.416.869 DKK
20162.175.991 DKK
20151.883.212 DKK
2014471.500 DKK
2013516.246 DKK

Likviditetsgrad

146 %

+1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

+32%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

47.149’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

19.409’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

30.087’ DKK

+5%

Tilgodehavende

28.924’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  19.409’
  -14.864’
  -571’
  -
  3.974’
  84’
  -
  -
  84’
  3.567’
  -
  3.567’
  -793’
  2.774’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  980’
  -
  18.055’
  -
  -
  50’
  170’
  18.225’
  16.780’
  10.539’
  -
  1.140’
  150’
  28.924’
  47.149’
  656’
  9.390’
  500’
  -
  15.482’
  -
  15.482’
  1.580’
  1.580’
  8.652’
  -
  -
  -
  10.248’
  -
  -
  6.631’
  -
  9.826’
  -
  19.838’
  47.149’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CARL HASSING A/S 26.03.2008
CARL HASSINGS EFTF. A/S 04.02.1995 25.03.2008
CARL HASSINGS EFTF. ODENSE A/S 28.06.1971 03.02.1995

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidkærvej 43 · DK-5250 Odense SV 28.06.1971

Branchekode

Branchekode Fra Til
466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner 01.01.2008
518100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ 01.01.2003 31.12.2007
516100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ 28.06.1971 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-15 15.12.2015
2012-06-07 07.06.2012 14.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
656.000 DKK 15.12.2015
655.400 DKK 21.10.1997 14.12.2015
1.803.400 DKK 22.05.1997 20.10.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening, den administrerende direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. 07.06.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Erik Ellebye 13.08.2012 28.02.2013
Flemming Holst Østergaard Pedersen 31.05.2010
Peter Bøgholm Kristensen 18.11.2008

Direktører

Navn Fra Til
Ole Damgaard 01.09.2011
Aage Ærendal Mikkelsen 26.03.2008 01.09.2011
Aage Ærendal Mikkelsen 28.06.1971 26.10.1992

Legalle ejere

Navn Fra Til
Højsholt Invest ApS 30.09.2016
OLDA HOLDING ApS 30.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Damgaard 28.06.1971 07.07.2019
Ole Damgaard 28.06.1971

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CARL HASSING A/S

Hvidkærvej 43
5250 Odense SV

CVR

37668613

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. juni 1971

P-nummer

1006529120

Moderselskab

Datterselskab(er)

Binavne

 • A.M.J. VÆRKTØJ A/S
 • CARL HASSINGS EFTF. A/S
 • FREDERICIA TEKNISKE FORRETNING A/S
 • HASSING GRUPPEN A/S
 • JYLLANDS TEKNISKE FORRETNING A/S
 • VERNI TECNIC A/S
 • W&R TRADING A/S

Branchekode

466200
Engroshandel med værktøjsmaskiner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

regnskab@hassing.dk

Telefon

66176763

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri, fabrikation og investering samt aktiviteter i forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening, den administrerende direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

656.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

37

Reklamebeskyttelse

Nej