DRAKS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2016
 • CVR 37574147

Virksomheden DRAKS ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 23. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 219.241 DKK, mens den i 2021 var på 454.564 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 37.117 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+47%

Egenkapital

298’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

48’ DKK

+48%

Årets resultat

202237.117 DKK
202125.197 DKK
202057.521 DKK
201944.086 DKK
201825.163 DKK
2017-922 DKK
2016-40.260 DKK

Likviditetsgrad

180 %

+19%
God

Afkastningsgrad

7 %

+64%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

45 %

+32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

669’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

219’ DKK

-52%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

669’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  219’
  -170’
  -
  -
  49’
  -
  -2’
  -
  -2’
  48’
  -
  48’
  -11’
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  272’
  27’
  -
  -
  294’
  669’
  669’
  50’
  148’
  -
  -
  298’
  -
  298’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  188’
  -
  371’
  669’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DRAKS ApS 16.12.2019
Adventure Event ApS 23.03.2016 15.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Balle Kirkevej 35 · DK-8600 Silkeborg 27.04.2017
Bavnevej 18 · DK-6580 Vamdrup 23.03.2016 26.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 01.04.2016
999999 Uoplyst 23.03.2016 31.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-16 16.12.2019
2016-03-23 23.03.2016 15.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Graabæk Knudsen 01.04.2017
Gitte Kildbane 23.03.2016 01.04.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Steffen Graabæk Knudsen 21.03.2017
KRIMA HOLDING ApS 01.04.2016 21.03.2017
Nondraft Holding ApS 01.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Aae Damsgaard 23.03.2016
Allan Green Damsgaard 23.03.2016
Steffen Graabæk Knudsen 23.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DRAKS ApS

Balle Kirkevej 35
8600 Silkeborg

CVR

37574147

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2016

P-nummer

1021292822

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Adventure Event ApS

Branchekode

772100
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og salg af cykler og udstyr, adventure ture og firma arrangementer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-