Nondraft Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2015
 • CVR 36937114

Virksomheden Nondraft Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viuf. De blev etableret i 23. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -3.541 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 304.917 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

305’ DKK

+43%

Egenkapital

836’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

293’ DKK

+34%

Årets resultat

2023304.917 DKK
2022212.979 DKK
202121.698 DKK
2020141.116 DKK
201976.703 DKK
201882.805 DKK
201754.033 DKK
2016-43.310 DKK
201564.098 DKK

Likviditetsgrad

19 %

+102%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.008’ DKK

+44%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

171’ DKK

+3%

Tilgodehavende

13’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  293’
  -
  293’
  -12’
  305’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  995’
  -
  -
  995’
  995’
  -
  -
  -
  -
  0
  13’
  1.008’
  50’
  -28’
  -
  -
  836’
  -
  836’
  -
  -
  -
  -
  101’
  -
  101’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  1.008’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nondraft Holding ApS 23.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Buhlsvej 20 · DK-6052 Viuf 04.08.2020
Plovager 1 · DK-7120 Vejle Øst 04.08.2016 03.08.2020
Kirsebærhaven 65 · DK-7120 Vejle Øst 10.08.2015 03.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 23.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Allan Green Damsgaard 23.06.2015
Ronni Aae Damsgaard 23.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Aae Damsgaard 23.06.2015
Allan Green Damsgaard 23.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nondraft Holding ApS

Buhlsvej 20
6052 Viuf

CVR

36937114

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2015

P-nummer

1020519440

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ronni@nondraft.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets hovedaktivitet er at virke som holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-