MOREMO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2016
 • CVR 37408530

Virksomheden MOREMO ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 29. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -30.832 DKK, mens den i 2022 var på -14.242 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 738.107 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

738’ DKK

+242%

Egenkapital

3.743’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023738.107 DKK
2022215.696 DKK
2021555.882 DKK
2020712.074 DKK
2019738.413 DKK
2018732.895 DKK
2017714.910 DKK
2016885.328 DKK

Likviditetsgrad

13.542 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.751’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

-116%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.151’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  738’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.600’
  2.600’
  -
  -
  -
  2’
  23’
  1.151’
  3.751’
  50’
  1.053’
  300’
  -
  3.743’
  -
  3.743’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  3.751’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MOREMO ApS 29.11.2017
MOREMO IVS 29.01.2016 28.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Møllehusvej 98 · DK-4000 Roskilde 20.10.2018
Møllehusvej 98 · DK-4000 Roskilde 29.01.2016 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 29.01.2016 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-29 29.11.2017
2016-01-29 29.01.2016 28.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.11.2017
10.000 DKK 29.01.2016 28.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Reinholdt Mortensen 29.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Reinholdt Mortensen 29.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MOREMO ApS

Møllehusvej 98
4000 Roskilde

CVR

37408530

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2016

P-nummer

1021105437

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej