Kalkgravsvej 10 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2016
 • CVR 37361984

Virksomheden Kalkgravsvej 10 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 12. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 550.235 DKK, mens den i 2021 var på 658.227 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 259.192 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Thers.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

259’ DKK

-25%

Egenkapital

1.321’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

333’ DKK

-25%

Årets resultat

2022259.192 DKK
2021347.670 DKK
2020183.848 DKK
2019146.400 DKK
2018194.063 DKK
2017119.705 DKK
201619.815 DKK

Likviditetsgrad

410 %

-4%
God

Afkastningsgrad

8 %

-13%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.924’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

550’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

4.575’ DKK

-10%

Tilgodehavende

2.775’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  550’
  -
  -76’
  -
  474’
  99’
  -240’
  -
  -141’
  333’
  -
  333’
  -73’
  259’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.149’
  -
  -
  -
  -
  3.149’
  -
  143’
  2.400’
  121’
  111’
  2.775’
  5.924’
  50’
  1.271’
  -
  -
  1.321’
  -
  1.321’
  29’
  29’
  1.103’
  -
  -
  -
  3.898’
  -
  39’
  -
  -
  43’
  167’
  677’
  5.924’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kalkgravsvej 10 ApS 12.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kalkgravsvej 10 · DK-4000 Roskilde 10.02.2016
Lykkegårdsvej 11 · DK-4000 Roskilde 12.01.2016 09.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 12.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-12 12.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 12.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Thers 12.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Thers 12.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kalkgravsvej 10 ApS

Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde

CVR

37361984

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2016

P-nummer

1021049960

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

46754140

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-