HENRIK THERS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2009
 • CVR 32160212

Virksomheden HENRIK THERS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 25. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 68.175 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

-97%

Egenkapital

11.557’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

-101%

Årets resultat

202268.175 DKK
20211.975.444 DKK
20201.844.837 DKK
2019-1.309.413 DKK
20181.697.566 DKK
2017597.158 DKK
2016-222.600 DKK
2015899.116 DKK
2014177.913 DKK
2013502.185 DKK
2012-147.832 DKK

Likviditetsgrad

8 %

-63%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+20%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.359’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

63’ DKK

-65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  3’
  -34’
  22’
  -10’
  -19’
  -
  -19’
  -87’
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12.295’
  -
  -
  12.295’
  12.295’
  -
  -
  63’
  -
  -
  63’
  12.359’
  125’
  11.315’
  117’
  -
  11.557’
  -
  11.557’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  786’
  -
  -
  -
  14’
  -
  802’
  12.359’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENRIK THERS HOLDING ApS 03.06.2009
THERS HOLDING ApS UNDER STIFTELSE 25.05.2009 02.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Kalkgravsvej 10 · DK-4000 Roskilde 21.08.2019
Landervejen 11 · DK-4281 Gørlev 25.05.2009 20.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 25.05.2009 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-06-03 03.06.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.06.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 03.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Thers 25.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Thers 25.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENRIK THERS HOLDING ApS

Kalkgravsvej 10
4000 Roskilde

CVR

32160212

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2009

P-nummer

1015299262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive bygge- og anlægsvirksomhed samt investering i fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller