Juhl Illustration ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jan. 2016
 • CVR 37358150

Virksomheden Juhl Illustration ApS befinder sig i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design" og har adresse i Gjerlev J. De blev etableret i 11. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 17.760 DKK, mens den i 2022 var på -11.392 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.766 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18’ DKK

+254%

Egenkapital

-43’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

18’ DKK

+254%

Årets resultat

202317.766 DKK
2022-11.559 DKK
2021-31.589 DKK
2020-20.086 DKK
2019-8.262 DKK
2018-452 DKK
2017-46.498 DKK
2016158.155 DKK

Likviditetsgrad

52 %

+76%
Svag

Afkastningsgrad

39 %

+186%
God

Soliditetsgrad

-92 %

+61%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

+82%

Bruttofortjeneste

18’ DKK

+256%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

+82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  18’
  -
  -
  -
  18’
  0
  -
  -
  0
  18’
  -
  18’
  -
  18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  26’
  46’
  46’
  50’
  -93’
  -
  -
  -43’
  -
  -43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Juhl Illustration ApS 11.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Alsagervej 12 · DK-8983 Gjerlev J 03.02.2022
Alsagervej 12 · DK-8983 Gjerlev J 22.12.2021 02.02.2022
Alsagervej 12 · DK-8983 Gjerlev J 08.10.2021 21.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 11.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-11 11.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 11.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Søren Juhl 11.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Juhl 11.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Juhl Illustration ApS

Alsagervej 12
8983 Gjerlev J

CVR

37358150

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. januar 2016

P-nummer

1021045191

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741020
Kommunikationsdesign og grafisk design

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af virksomhed med grafisk arbejde herunder animation og illustrationer til web og reklame.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-