DEN SORTE GRYDE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2011
 • CVR 33764731

Virksomheden DEN SORTE GRYDE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gjerlev J. De blev etableret i 21. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.245 DKK, mens den i 2022 var på -4.193 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.540 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14’ DKK

+182%

Egenkapital

122’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

+182%

Årets resultat

202313.540 DKK
2022-16.504 DKK
2021-36.170 DKK
2020-23.859 DKK
2019-11.066 DKK
20186.962 DKK
2017-46.992 DKK
2016145.576 DKK
2015-410.371 DKK
2014-30.292 DKK
2013655.996 DKK
201253.808 DKK

Likviditetsgrad

1.769 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

130’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  0
  -
  18’
  18’
  14’
  -
  14’
  -
  14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  91’
  130’
  130’
  80’
  42’
  -
  -
  122’
  -
  122’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  130’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DEN SORTE GRYDE HOLDING ApS 21.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Alsagervej 12 · DK-8983 Gjerlev J 03.02.2022
Alsagervej 12 · DK-8983 Gjerlev J 22.12.2021 02.02.2022
Alsagervej 12 · DK-8983 Gjerlev J 08.10.2021 21.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.05.2016
999999 Uoplyst 21.06.2011 22.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-07-02 02.07.2015
2011-06-21 21.06.2011 01.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Søren Juhl 21.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Juhl 21.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DEN SORTE GRYDE HOLDING ApS

Alsagervej 12
8983 Gjerlev J

CVR

33764731

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2011

P-nummer

1016943866

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer, udlejning af driftsmidler samt anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-