Fusebox ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. dec. 2015
 • CVR 37357766

Virksomheden Fusebox ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 31. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.086 DKK, mens den i 2021 var på 7.372 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -51.826 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Nicholas Bruun Flensmark.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-52’ DKK

< -999%

Egenkapital

66’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-52’ DKK

-850%

Årets resultat

2022-51.826 DKK
20214.399 DKK
20205.109 DKK
201911.276 DKK
201866.423 DKK
2017-2.261 DKK
201621.654 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-78 %

-869%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

66’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-386%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

66’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -30’
  -
  -
  -51’
  -
  -
  -
  -
  -52’
  -
  -52’
  -
  -52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  12’
  -
  40’
  66’
  66’
  40’
  26’
  -
  -
  66’
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fusebox ApS 05.10.2021
Fusebox IVS 31.12.2015 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hesseltoften 26 · DK-2900 Hellerup 31.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.01.2016
999999 Uoplyst 31.12.2015 31.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-05 05.10.2021
2015-12-31 31.12.2015 04.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2021
1 DKK 31.12.2015 04.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Nicholas Bruun Flensmark 31.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicholas Bruun Flensmark 31.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fusebox ApS

Hesseltoften 26
2900 Hellerup

CVR

37357766

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. december 2015

P-nummer

1021044810

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved levering af digitale løsninger samt dertil knyttet rådgivningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-