Flensmark Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. dec. 2015
 • CVR 37357235

Virksomheden Flensmark Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 30. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.577 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-38%

Egenkapital

-6’ DKK

+63%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+12%

Årets resultat

2022-6.577 DKK
2021-4.757 DKK
2020-5.259 DKK
201940.720 DKK
2018-4.083 DKK
2017-30.864 DKK
2016-10.855 DKK

Likviditetsgrad

52 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-108 %

-139%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-93 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  40’
  -46’
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  6’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Flensmark Holding ApS 05.10.2021
Flensmark Holding IVS 30.12.2015 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hesseltoften 26 · DK-2900 Hellerup 30.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 30.12.2015 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-05 05.10.2021
2015-12-30 30.12.2015 04.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2021
1 DKK 30.12.2015 04.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Nicholas Bruun Flensmark 30.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicholas Bruun Flensmark 30.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Flensmark Holding ApS

Hesseltoften 26
2900 Hellerup

CVR

37357235

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. december 2015

P-nummer

1021044241

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-