Henrik M. Winther Maskiner ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2015
 • CVR 37327719

Virksomheden Henrik M. Winther Maskiner ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 28. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 385.511 DKK, mens den i 2021 var på 328.005 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 59.839 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

60’ DKK

+175%

Egenkapital

142’ DKK

+580%

Omsætning

440’ DKK

+17%

Resultat før skat

52’ DKK

+191%

Årets resultat

202259.839 DKK
2021-79.648 DKK
2020126.483 DKK
2019158.871 DKK
201838.582 DKK
201770.059 DKK
201616.024 DKK

Likviditetsgrad

6 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+257%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

14 %

+502%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

16 %

+260%
God

Balance

1.053’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

386’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

896’ DKK

+17%

Tilgodehavende

40’ DKK

+136%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  440’
  386’
  -
  -315’
  61’
  70’
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  52’
  -7’
  60’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.013’
  -
  -
  -
  -
  1.013’
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  1.053’
  50’
  92’
  -
  -
  142’
  -
  142’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  241’
  452’
  -
  -
  -
  5’
  -
  656’
  1.053’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Henrik M. Winther Maskiner ApS 28.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hjortholmvej 63 · DK-9530 Støvring 13.04.2023
Hjortholmvej 63 · DK-9530 Støvring 18.09.2019 12.04.2023
Hjortholmvej 63 · DK-9530 Støvring 28.12.2015 17.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 28.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-28 28.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Mentz Winther 28.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Mentz Winther 28.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Henrik M. Winther Maskiner ApS

Hjortholmvej 63
9530 Støvring

CVR

37327719

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2015

P-nummer

1021010207

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773200
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40371597

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde og udleje af materiel fortrinsvis til entreprenørbranchen samt beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-