Henrik M. Winther Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2015
 • CVR 37327425

Virksomheden Henrik M. Winther Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 28. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.507 DKK, mens den i 2021 var på -5.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.628 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

54’ DKK

+177%

Egenkapital

1.283’ DKK

+4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

54’ DKK

+177%

Årets resultat

202253.628 DKK
2021-70.069 DKK
2020551.593 DKK
2019408.381 DKK
2018196.312 DKK
2017203.863 DKK
2016380.922 DKK

Likviditetsgrad

879 %

-25%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.420’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-58%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.203’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  9’
  -9’
  -
  -7’
  6’
  -1’
  54’
  -
  54’
  -
  54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  217’
  -
  -
  217’
  217’
  -
  -
  847’
  78’
  236’
  1.203’
  1.420’
  100’
  948’
  118’
  -
  1.283’
  -
  1.283’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  137’
  1.420’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Henrik M. Winther Holding ApS 28.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hjortholmvej 63 · DK-9530 Støvring 13.04.2023
Hjortholmvej 63 · DK-9530 Støvring 18.09.2019 12.04.2023
Hjortholmvej 63 · DK-9530 Støvring 28.12.2015 17.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-28 28.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 28.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Mentz Winther 28.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Mentz Winther 28.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Henrik M. Winther Holding ApS

Hjortholmvej 63
9530 Støvring

CVR

37327425

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2015

P-nummer

1021009853

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@henrikmwinther.dk

Telefon

40371597

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskaber, foretage finansiering- og investeringsforretninger samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-