Bierman Associates ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. dec. 2015
 • CVR 37319635

Virksomheden Bierman Associates ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 17. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 393.163 DKK, mens den i 2021 var på 1.147.156 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -82.762 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Troels Bierman Mortensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-83’ DKK

-117%

Egenkapital

-8’ DKK

-101%

Omsætning

-

Resultat før skat

-103’ DKK

-116%

Årets resultat

2022-82.762 DKK
2021500.468 DKK
202031.207 DKK
201951.638 DKK
2018192.391 DKK
201763.374 DKK
2016-14.465 DKK

Likviditetsgrad

93 %

-58%
Svag

Afkastningsgrad

-97 %

-347%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-7 %

-114%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

110’ DKK

-93%

Bruttofortjeneste

393’ DKK

-66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

110’ DKK

-93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  393’
  -500’
  -
  -
  -107’
  17’
  -12’
  -
  4’
  -103’
  -
  -103’
  -20’
  -83’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  110’
  110’
  50’
  -58’
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  -
  -
  -20’
  -
  40’
  118’
  110’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bierman Associates ApS 17.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderbakken 25 · DK-2820 Gentofte 14.08.2019
Kærsholms Møllevej 1 · DK-8620 Kjellerup 17.12.2015 13.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 22.12.2015
999999 Uoplyst 17.12.2015 21.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-17 17.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 17.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Troels Bierman Mortensen 17.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Troels Bierman Mortensen 17.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bierman Associates ApS

Sønderbakken 25
2820 Gentofte

CVR

37319635

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. december 2015

P-nummer

1021001429

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

troelsbiermanmortensen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt andet dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-