BB Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. dec. 2015
 • CVR 37307378

Virksomheden BB Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 17. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.812 DKK, mens den i 2021 var på -12.051 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -83.144 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-83’ DKK

-114%

Egenkapital

779’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-90’ DKK

-115%

Årets resultat

2022-83.144 DKK
2021608.847 DKK
202081.343 DKK
201932.094 DKK
2018179.725 DKK
201751.796 DKK
2016-26.883 DKK

Likviditetsgrad

2.226 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+117%
God

Overskudsgrad

-

Balance

785’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

118’ DKK

-83%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  39’
  -26’
  -83’
  -70’
  -90’
  -
  -90’
  -6’
  -83’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  667’
  667’
  -
  -
  43’
  -
  55’
  118’
  785’
  50’
  670’
  59’
  -
  779’
  -
  779’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  785’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BB Invest Holding ApS 17.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderbakken 25 · DK-2820 Gentofte 13.01.2022
Kærsholms Møllevej 1 · DK-8620 Kjellerup 17.12.2015 12.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 17.12.2015 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-17 17.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 17.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Troels Bierman Mortensen 17.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Troels Bierman Mortensen 17.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BB Invest Holding ApS

Sønderbakken 25
2820 Gentofte

CVR

37307378

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. december 2015

P-nummer

1020986324

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

troelsbiermanmortensen@gmail.com

Telefon

31551015

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som et holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-