VALLHORN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2015
 • CVR 37316032

Virksomheden VALLHORN ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 21. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+96%

Egenkapital

-21’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+96%

Årets resultat

2022-1 DKK
2021-23 DKK
2020-73 DKK
2019-1.726 DKK
2018-9.675 DKK
201724.183 DKK
2016-75.684 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  -80’
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VALLHORN ApS 10.08.2023
BSCBYG ApS 13.02.2017 09.08.2023
BSCBYG IVS 21.12.2015 12.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Højkær 41 · DK-2605 Brøndby 18.01.2018
Hornbækvej 473 · DK-3080 Tikøb 20.03.2017 17.01.2018
Hornbækvej 473 · DK-3080 Tikøb 21.12.2015 19.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.08.2023
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 21.12.2015 09.08.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-10 10.08.2023
2017-02-13 13.02.2017 09.08.2023
2016-10-19 19.10.2016 12.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
59.090 DKK 13.02.2017
2.001 DKK 19.10.2016 12.02.2017
1 DKK 21.12.2015 18.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller direktionen i forening 13.08.2023
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.12.2015 12.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Vedavyas Valluri 10.08.2023
Carsten Horn 18.01.2018
Bo Christensen 21.12.2015 18.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Vedavyas Valluri 10.08.2023
Carsten Horn 18.01.2018 09.08.2023
Bo Christensen 21.12.2015 18.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VALLHORN ApS

Højkær 41
2605 Brøndby

CVR

37316032

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2015

P-nummer

1020996966

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Axil Renewables ApS
 • Suncharge ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele, udføre konsulentarbejde samt anden hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller direktionen i forening

Registeret kapital

59.091 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-