FC Faaborg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2015
 • CVR 37311995

Virksomheden FC Faaborg ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Millinge. De blev etableret i 18. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 135.194 DKK, mens den i 2021 var på 137.690 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.355 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

-64%

Egenkapital

173’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

-64%

Årets resultat

20222.355 DKK
20216.483 DKK
202034.108 DKK
2019-47.630 DKK
2018103.027 DKK
201732.565 DKK
2016-7.987 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

4 %

-1%
Svag

Soliditetsgrad

8 %

+3%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

2.262’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

135’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

2.062’ DKK

-2%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  135’
  -
  -39’
  -
  96’
  -
  -93’
  -
  -93’
  3’
  -
  3’
  -1’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.262’
  -
  -
  -
  -
  2.262’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.262’
  50’
  123’
  -
  -
  173’
  -
  173’
  27’
  27’
  610’
  -
  -
  -
  610’
  -
  -
  964’
  -
  25’
  -
  1.452’
  2.262’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FC Faaborg ApS 18.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Strandparken 76 · DK-5642 Millinge 18.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 18.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-20 20.06.2022
2015-12-18 18.12.2015 19.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Aage Nielsen 18.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Nielsen 18.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FC Faaborg ApS

Strandparken 76
5642 Millinge

CVR

37311995

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2015

P-nummer

1020992464

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, administration og udlejning heraf, og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller