Leif Åhl Petersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2015
 • CVR 37298697

Virksomheden Leif Åhl Petersen Holding ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 24. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 40.445 DKK, mens den i 2022 var på 29.231 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 757.189 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

757’ DKK

+270%

Egenkapital

3.153’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

762’ DKK

+272%

Årets resultat

2023757.189 DKK
2022204.866 DKK
2021478.732 DKK
2020596.271 DKK
2019588.060 DKK
2018498.112 DKK
2017438.054 DKK
2016400.633 DKK
2015130.440 DKK

Likviditetsgrad

181 %

+3%
God

Afkastningsgrad

1 %

+33%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.641’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

40’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

1.487’ DKK

+58%

Tilgodehavende

1.946’ DKK

+122%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  40’
  -
  -13’
  -
  27’
  10’
  -23’
  -
  -12’
  762’
  -
  762’
  -5’
  757’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.268’
  -
  -
  -
  1.427’
  2.695’
  -
  -
  -
  1’
  1.944’
  1.946’
  4.641’
  50’
  2.803’
  300’
  -
  3.153’
  -
  3.153’
  -
  -
  411’
  -
  -
  -
  411’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.076’
  4.641’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Leif Åhl Petersen Holding ApS 24.09.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Majsmarken 22 · DK-5260 Odense S 24.09.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 24.09.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-09-24 24.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.09.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 24.09.2015

Direktører

Navn Fra Til
Leif Åhl Petersen 24.09.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leif Åhl Petersen 24.09.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Leif Åhl Petersen Holding ApS

Majsmarken 22
5260 Odense S

CVR

37298697

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2015

P-nummer

1020976957

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Revision & Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 36923318 samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-